Satne osnove
Pogače za prihranu pčela
Polen i med
Suplementi
Šećerni sirup

Naše satne osnove su proizvedene najsavremenijom tehnologijom hladnog valjanja, mašinom svetski priznatog proizvođača Rietsche.

Vosak za proizvodnju satnih osnova se steriliše na 120-125˚C a potom se taloži i hladi do radne temperature i kao takav ulazi u liniju za izradu satnih osnova. Iz tečnog voska linija proizvodi glatku traku, u koju se, posle hlađenja, graviranim valjcima utiskuju počeci ćelija saća u idealnom odnosu i rasporedu, a zatim se automatski seče na standardizovane dimenzije, ili dimenzije prema zahtevu kupca. Ovaj način proizvodnje daje satnoj osnovi svojstvo elastičnosti, tako da se ona ne lomi ni pri niskim temperaturama.

Naše satne osnove su izrađene od voska sa srpskih pčelinjaka, bez dodavanja parafina ili nekih drugih surogata.

Pogodnost koju nudimo nasim klijentima je da mogu izraditi satne osnove od svog voska u svom prisustvu, posmatranjem celog procesa izrade svojih satnih osnova.
Da bi satne osnove ispunile vaša očekivanja, najbolje je:

  • Satne osnove nabaviti najmanje tri meseca pre planiranog dodavanja u košnicu
  • Oko 48h pre ugradnje kao i u samom toku ugradnje u ram, držati satne osnove na sobnoj temperaturi
  • Na DB ramu postaviti najmanje 5, a na LR ramu najmanje 4 žice
  • Prilikom ugradnje u ram obezbediti razmak između satne osnove i bočnih/donje letvice od 5-10mm
  • Prilikom utapanja žice u osnovu ne pregrejati žicu da vosak oko nje ne bi izgoreo
  • Ram sa ugrađenom satnom osnovom do stavljanja u košnicu čuvati u vertikalnom položaju, najbolje u praznom nastavku
  • Ram sa ugrađenom satnom osnovom ne držati kao rezervu u praznom delu košnice pčelinjeg društva
  • Ram sa osnovom dodavati samo jakim društvima i u vreme kada ima jake paše ili jake prihrane
Zvonimir Vasić
majstor pčelarstva
Naše pogače za prihranu pčela su izrađene isključivo od šecera domaće prozvodnje (od šećera šećerne repe).
Razvojem jedinstvenog recepta za proizvodnju pogača za prihranu pčelinjih društava, došli smo do najboljeg odnosa između šećera, vitamina, minerala i svih ostalih sastojaka pogače.

Zahvaljujuci ovom savrsenom balansu sastojaka, naša pogaca ima svojstvo da ostane trajno elastična i pri dužem stajanju u košnici, kao i to da bude pojedena u celosti, bez bilo kakvog ostatka u kesi ili na podnjači košnice.
Proizvodimo tri vrste pogača za pčele:
Osnovna pogača
Sastoji se od invertovanog šećera, vitaminsko-mineralnih dodataka, soli i leka protiv nozeme. Koristi se od uzimljavanja pčelinjih drustava pa do početka prolećnog razvoja.
Obogaćena pogača
Sastoji se od invertovanog sećera, vitaminsko-mineralnih dodataka, soli, zamene za cvetni prah i kobalt-hlorida (forsapina) koji garantovano povećava nosivost matice 20-30%
Pogača sa EM probiotikom
Obogaćena pogača sa EM probiotikom za podizanje imunteta pčela u cilju sprečavanja najtežih pčelinjih bolesti.
Naš poliflorni polen (cvetni prah) se skuplja na livadama planine Kukavice, u blizini jezera Barje, na nadmorskoj visini 400-600 metara.
Polen se skuplja u dužem vremenskom periodu, od kraja maja do kraja avgusta od velikog broja različitih biljaka, tako da sarži polenska zrna u mnogo boja.

Sakupljeni polen se suši u sušarama koje vlagu i temperaturu kontrolišu elektronski, tako da osušeni polen sadrži 8-10% vlage, a temperatura sušenja ne prelazi 38˚C.
Zatim se iz osušenog polena odstranjuju nečistoće i oštećena polenska zrna i on se pakuje u kese od 0,5 kg i 1 kg, ili u pakovanja po želji kupca.

Tako spakovan, čuva se u rashladnim komorama na temperaturi od -18˚C da bi se sačuvala njegova biološka svojstva.
MED

U ponudi imamo livadski, bagremov i šumski med.
Pčelinjaci sa kojih se sakuplja med se nalaze na više lokacija koje su prebogate bagremovim šumama i prelepim livadama: na planini Kukavici, kao i u dolini reke Morave, 20 km od Leskovca.

Med se vrca, pakuje i skladišti u prostorijama koje su pod nadzorom Veterinarske inspekcije u Leskovcu i odobrene su od strane Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Uprava za veterinu. Isporučuje se u pakovanjima od 50gr pa sve do 1kg, shodno potrebama i želji kupca.
proizvodi
Sirup se proizvodi isključivo od sećera sećerne repe i probnim merenjima je utvrdjeno da od 5 litara ( 6.8 kg) sirupa košnica dobija 5 i više kilograma na težini, jer je koncetracija šećera oko 70 %
Invertovanim šećernim sirupom se veoma uspesno dopunjuju zimske zalihe hrane pčelinjeg društva u jesenjem periodu, a u prolećnom i letnjem se veoma uspešno stimuliše matica na povećano zaleganje jajašca, a samim tim poboljšava i ubrzava razvoj društva.

Invertovani sirup u našoj proizvodnji je razložen na glukozu i fruktozu oko 90 %, što se najbolje vidi po njegovoj bistrini, tako da pčele ne opterećuje i ne troši da ga one dodatno razlažu i preradjuju, te one imaju zadatak samo da ga deponuju u ćelije saća i poklope.

Invetrovani sirup se koristi od ranog proleća do kasne jeseni, odnosno u periodu dok pčele opšte sa prirodom, pa shodno tome proizvodimo 2 vrste sirupa, a to su:
OSNOVNI INVERTOVANI SIRUP
koji se dodaje od avgusta pa sve do prvih hladnih dana u cilju dopune zimskih zaliha hrane pčelinjeg društva. Sirup dodavati pčelinjem društvu sve dok ne dopuni ramove hranom i zapečati, u količini potrebnoj za prezimljavanje, srazmerno jačini pčelinjeg društva. Ovaj sirup u svom sastavu sadrži potrebne vitamine i minerale, amino kiseline (BEEFORS) kao i jod i kalijum jodid (APINOZ) sto je veoma bitno za lakše prezimljavanje pčelinjeg društva. Tu je i so koja je veoma bitna pčelinjoj zajednici.
OBOGAĆENI INVERTOVANI SIRUP
koji se koristi od ranog proleća pa sve dok pčelinje društvo ne postigne dovoljnu snagu za prvu glavnu pašu. Ovaj sirup pomaze pčelinjem društu da lakše gradi satne osnove u koliko iz prirode nema dovoljnog unosa nektara, a ujedno i stimuliše maticu na povećano zaleganje novih jajašca. Rojevi kojima se dodaje ovaj sirup veoma brzo napreduju i sigurno budu spremni za narednu sezonu da budu proizvodna društva. Invertovanim sećernim sirupom se mnogo brže popunjavaju medni venci u plodištu, tako da će pčele u prvoj paši med odlagati direktno u medišnim ramovima.

U svom sastavu ovaj sirup sadrži potrebne vitamine i minerale, aminokiseline (BEEFORS), so kao i veoma bitan kobalt hlorid) u količinama koje obezbedjuju ubrzan razvoj društva.

Za period kada pčele ne opšte sa prirodom (ne izlaze iz košnica) API-TRADE proizvodi visoko kvalitetne pogače za prihranu pčela.