Varogel

Suplement u ishrani pčela.

VAROGEL je savremena vrsta sporo-isparavajućeg gela, specijalno dizajniranog tako da ima tačno određeno vreme otpuštanja aktivne supstance - TIMOLA. 

Glavna odlika ovog gela je njegovo prilagođavanje spoljnoj temperaturi tako da je isparavanje aktivne supstance - TIMOLA identično i na nižim i na visokim temperaturama. Gel je dizajniran tako da postepeno nestaje, pritom oslobađajući tačnu dozu kristala timola koji isparavaju i ostavljaju svoj karakterističan miris u košnici. 

Detaljnije
KADA PRIMENITI VAROGEL?

VAROGEL se može primenjivati u više perioda tokom godine. Moguće ga je primenjivati pre medobranja, u rano proleće, da bi se varoa, koja je ostala u košnici tokom zime svela na minimum i na taj način se društvo bolje pripremilo za pašu. 
U ovom periodu je dovoljno dodati jednu kesicu varogela, po košnici. Za jesenje tretiranje protiv varoe, potrebno je dodati dve kesice po košnici. Prvu kesicu dodajemo u košnicu i njeno trajanje je između 10-14 dana, u zavisnosti od spoljne temperature. 
Nakon toga dodajemo drugu kesicu, koja ostaje u košnici u dužem vremenskom periodu do 3 nedelje, osim ako gel ne ispari kompletno iz košnice, da bismo pokrili ciklus od 21 dan izleganja pčela. 
Za rojeve i nukleuse, dovoljno je staviti istim postupkom 2x po pola kesice varogel-a. 

Gel je moguće koristiti, kada spoljne temperature ne prelaze 35°C. Varogel se pokazao efikasnim i na niskim temperaturama. Testiran je na temperaturama između 10-20°C, u rano proleće, gde je primećeno produženo dejstvo isparenja timola u košnici. 

KAKO PRAVILNO UPOTREBITI VAROGEL?

VAROGEL je proizveden i upakovan u specijalno dizajniranim, troslojnim, aluminijumskim kesicama, koje su tačno određenih dimenzija, da mogu stati između satonoša i poklopne daske u svakoj košnici. 
VAROGEL se veoma jednostavno upotrebljava. Za pravilnu upotrebu, potreban Vam je skalpel, kojim ćete ukloniti zadnju ili prednju stranu kesice varogel-a. U slučaju da na tom parčetu odstranjene kesice ostane gela, ostaviti pored kesice u košnici. 
Tako otvorenu kesicu, stavljamo u zadnjem delu košnice, preko satonoša. Da bi se omogućilo pravilno isparavanje gela,potrebno je obezbediti minimum 5-10mm razmaka, između otvorene kesice i poklopne daske u košnici. Jedna kesica varogel-a , sadrži aktivnu supstancu-TIMOL, u količini od 12gr, etarsko ulje mente, etarsko ulje eukaliptusa. 

Apioxal strips

APIOKSAL STRIPS je preparat koji može da se primenjuje tokom cele godine, a bez trovanja pčelara, pčela i potrošača pčelinjih proizvoda a može efikasno suzbije varou.

APIOKSAL STRIPS je jedan od najefikasnijih preparata u borbi protiv varoe u eko pčelarenju, organskom pčelarenju i konvekcionalnom pčelarenju koje praktikuju IPM (Integrisano upravljanje štetočinama), sa rotirajućim rasporedima tretmana.
APIOXAL STRIPS su celulozne trake potopljene u mešavini odgovarajućeg odnosa oksalne kiseline visoke čistoće preko 99,6% i biljnog, prehrambenog glicerina čistoće preko 98,5%. Proizvod ne sadrži pesticide i teške metale.

Detaljnije

APIOXAL STRIPS deluje tako da dок pčela prelazi preko celuloznih traka, oksalna kiselina kojom su trake impregnirane, sagoreva varou koja je pričvršćena za njeno telo. Varoa ne toleriše takvo kiselo okruženje, te pada sa pčele. 
Uspeh ovog tretmana se ne zasniva samo na oksalnoj kiselini već i na glicerinu, koji ima ulogu da uspori sublimaciju oksalne kiseline iz traka zbog svoje gustine i karakteristike veoma teškog isparavanja. Na ovaj način kontrolišemo i značajno usporavamo brzinu oslobadjanja oksalne kiseline, i to čak i preko 30 dana, pokrivajući tako ciklus radiličkog, ali i trutovskog legla u jednom tretmanu, za razliku od nekih drugih proizvoda gde je za isti period potrebno 3, 4 ili više ponavljanja da bi se postigao željeni rezultat. 
APIOXAL STRIPS se postavlja tako sto se traka uzima po sredini i savija se u obliku slova “П” i stavlja se preko rama da visi sa njegove obe strane. Trake postaviti kao na slici, na 2. 4. 6. i 8. ramu u košnici.
U letnjem periodu kada je društvo najače dodati najviše 4 traka po košnici.
U toku prolećnog i jesenjeg perioda, broj traka prilagoditi jačini društva, optimalno jedna traka pokriva dve ulice pčela. U delu košnice gusto zaposednutom pčelama na svaki drugi ram postaviti traku. Položaj traka u kojem ih postavljamo uvek treba da bude unutar ili što bliže leglu, zbog toga što je u leglu uvek najveći broj varoe. 
Takodje ih možemo postaviti i po obodu legala da ne bi smo dobili praznu zonu u zaleganju matice. Dejstvo traka je u zavisnosti od perioda godine do 30 dana. U koliko se trake dodaju u kasnu jesen, poželjno ih je izvaditi pre nego što pčele formiraju zimsko klube.

Normalna pojava je da pčele grickaju trake. U toku leta kod ekstremno jakih društava, u slučaju da pčele izgrickaju trake pre perioda od 30 dana, potrebno ih je ponovo dodati. APIOXAL STRIPS je najbolje primenjivati od proleća i dodavati ga u toku godine više puta, u minimalnom razmaku od 45 dana.

Prednost APIOXAL STRIPS-a je što se može primenjivati tokom cele godine i u pašnim uslovima, ne ostavljajući rezidue u medu. Ne sadrži otrove i peticide.

Varoguard

Suplement u ishrani pčela sa ekstrahovanim prirodnim kiselinama iz hmelja i dodatkom etarskih ulja biljaka.

VAROGUARD je potpuno prirodan suplement i u svom sastavu ne sadrži pesticide i teške metale.

VAROGUARD se sastoji iz ekstrahovanih kiselina iz hmelja kao aktivne supstance, eteričnog ulja matičnjaka, eteričnog ulja eukaliptusa, koja takođe imaju odbijajuće dejstvo na varou i invertovanog šecernog sirupa, tako da zbog potpuno prirodnog sastava moguće ga je koristiti tokom cele godine i u periodima kada je najbitnije da se omogući pravilan i brzi razvoj pčelinjeg društva bez ometanja varoe.

Detaljnije
KADA PRIMENITI VAROGUARD?

VAROGUARD se dozira jednom u količini od 100ml po košnici, sipanjem u hranilicu. VAROGUARD se sipa bez mešanja sa drugim sirupom, te se prilikom dodavanja tog dana dodaje samo on. 

Pošto je nosač aktivnih supstanci invertovani šećerni sirup, pčele tu malu količinu sirupa vrlo brzo popiju, a zbog svog socijalnog ponašanja podele hrane svaka pčela u košnici dobije određenu količinu aktivne supstance. 

Kad aktivne supstance jednom uđu u limfu pčele zadržavaju se dugo. Aktivne supstance po pčelu nemaju nikakvo loše dejstvo, ali deluje na varou koja se nalazi na pčeli, tako da varoa uzimanjm i najmanje količine aktivne supstance iz pčelinje limfe pada sa pčele.

Tretiranje VAROGUARD-om izvršeno je na oko 1000 košnica u jesenjem i prolećnom periodu, bez bilo kakvih nuspojava, po same pčele, maticu i razvoj društva. Ispitivanje je vršeno na pčelinjacima mnogih naših stručnih pčelara među kojima su Janoš Balint iz Zrenjanina, Savo Tadić iz Stanišića, profesor pčelarstva visoke poljoprivredne škole Saša Milosavljević iz Prokuplja, Miloš Banković iz Svrljiga, Jovan Zec iz Leskovca, i drugi. 

Glavna odlika VAROGUARD-a je njegovo produženo dejstvo. Istraživanjem i testiranjem smo utvrdili aktivno opadanje varoe duže od 21 dana od dana doziranja, te je na ovaj način pokriven ciklus izleganja pčela.

Pored letnjeg testiranja protiv varoe, uradili smo i ispitivanje na zimsko tretiranje protiv varoe. U novembru 2019. god smo napravili pogače težine 500 gr sa istom koncetracijom aktivnih supstanci koje se nalaze u VAROGUARD-u. 

Pogače su dodavane u periodu kada se vrši tretman oksalnom kiselinom. Odmah po dodavanju pogače varoa koja je preostala na pčeli i koja se razmnožila u kasnu jesen takođe je počela da opada u znatnom broju, i to dužem vremenskom periodu.

Beefors

BEEFORS je idealno izbalansirana Vitaminsko-mineralno aminokiselinska predsmesa koja služi kao dodatak za prihranu pčela.

BEEFORS je sastavljen od tačno određenih mikro elemenata koji su najpotrebniji pčeli radilici za jačanje imuniteta i duži životni vek, kao i povećano zaleganje matice, što doprinosi i samom jačanju pčelinje zajednice.

Detaljnije

Svojim sastavom nadoknađuje nedostatak vitamina, mineral, i amino kiseline u bespasnom periodu, i povećava otpornost na stresna stanja pčelinjeg društva kao sto su napadi ekto i eno parazita, seobe, i bolesti.

Najbolje ga je koristiti prilikom razvojne prihrane pčelinjeg društva da bi se društvo sto bolje spremilo za medobranje, i u bespasnom periodu za dopunu svih potrebnih materija koji im nedostaju iz prirode. 

Za lakše prezimljavanje pčelinje zajednice i održavanje imuniteta na visokom nivou tokom zime, preporučuje se dodavanje BEEFORS-a u pogače za zimsku prihranu pčela.

Način upotrebe i doziranje

1ml na jedan litar sirupa ili šećernih pogača kod svakog prihranjivanja društva. Ne prekoračivati navedene doze.
Čuvati na hladnom i tamnom mestu na temperaturi do 25 stepeni celzijusa, van domašaja dece. 
Ne izlagati jakoj sunčevoj svetlosti. Nije za ljudsku upotrebu.

Kobalt

Rastvor kobalt hlorida je veoma uspešan suplement u ishrani pčela. Povećava nosivost matice 20-30% i preporučuje se dodavanje u hrani za pčele kada nam je potreban ubrzani razvoj društva ili kada se uoči smanjena nosivost matice.
1L rastvora sadrži 24gr kobalt hlorida.  
                                           
Doziranje i upotreba:
Na 1 litar sirupa ili 1kg pogača za pčele dodati 1ml kobalta.

Najbolje ga je primenjivati u kombinaciji sa BEEFORS-om, gde se znatno ubrzava razvoj i raste imunitet pčela.

Čuvati na hladnom i tamnom mestu na temperaturi do 25 stepeni celzijusa, van domašaja dece. Nije za ljudsku upotrebu.

Apinoz

APINOZ je suplement koji ojačava crevni sistem pčela, pa samim tim nozema ne može naneti štetu pčelama.
APINOZ se dodaje u sirup, pogače ili vodu, najbolje ga je davati pčelinjoj zajednici u ranom proleću i ranu jesen.

Doziranje i upotreba:
Za prevenciju dodati 2 ml na litar šećernog sirupa ili kilogram šećernih pogača.
Kod pojave dijareje dodati 4 ml na litar šećernog sirupa ili kilogram šećernih pogača a može se tretirati naprskavanjem preko pčela i ramova jednoprocentnim rastvorom APINOZ-a rastvorenog u vodi, radi bržeg uzimanja.

Čuvati na hladnom i tamnom mestu na temperaturi do 25 stepeni celzijusa, van domašaja dece. Nije za ljudsku upotrebu.

Apimol

Timol je moćno potpuno prirodno sredstvo koje se koristi u pčelarstvu za suzbijanje i sprečavanje varoe, nozeme, krečnog legal i same dezinfekcije košnice.

Timol spada u organska sredstva koja se koriste u borbi protiv varoe prema zakonima EU. Timol unet u košnicu u odgovarajućim količinama ne ostavlja nikakve ostatke u pčelinjim proizvodima, a i sam timol se nalazi u sastavu određenih vrsta meda.

Timol deluje na varou tako što njegov jak i dugotrajan miris sprečava raznožavanje varoe i time smanjuje populaciju varoe u košnici. Svojim jakim mirisom sprečava ulazak i ostanak nove varoe iz prirode u košnicu.

Apioxal

Za jesenje tretiranje pčela protiv varoe.

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu.
Hemikalije treba odlagati u skladu sa odgovarajućim propisima Republike Srbije.

EM probiotik

EM probiotik za pčele je organski proizvod namenjen postizanju i održavanju mikrobiološke ravnoteže untar organizma pčele i u njenoj okolini.

Ispitivanja mikrobioma creva medonosnih pčela sprovedena do danas, pokazuju da on utiče na ishranu, rast pčela, endokrinu, imunološku funkciju i otpornost na patogene, dok poremećaj mikroboma može dovesti do slabljenja opšteg stanja i otpornosti pčela.

EM probiotik za pčele onemogućava preživljavanje „loših“ mikroba ne samo u okolini već i unutar pčela i na taj način pomaže pčelama da se izbore sa različitim izazovima.

Detaljnije
Em probiotik za pčele ima dva načina delovanja:
  1. Direktni-međusobna borba mikroorganizama za hranu i stanište i različiti bioaktivni molekuli koje stvara EM i koji utiču na patogene.
  2. Indirektni-uticajem na imunitet, otpornost i opšti energentski status pčela. 

Takođe pomaže pčelama u preradi različitih hranljivih materija i obradi toksina. EM rasterećuje energetski metabolizam pčele time što enzimi koje stvaraju mikroorganizmi iz EM pomažu razlaganje i fermentaciju hranljivih sastojaka. Metaboliti poboljšavaju ćelijske funkcije pčela na svim nivoima.

EM probiotik za pčele ima dokazano stimulativno dejstvo na imuni sistem pčela.   EM probiotik za pčele je u potpunosti bezbedan za pčele jer je sačinjen od prirodnih jedinjenja i dokazano nema negativne efekte u bilo kojoj koncentraciji.

Savetujemo korišćenje em probiotika:
  1. Prskanjem
  2. U vodi za piće
  3. U šećernom sirupu
  4. U pogačama
  5. Za održavanje higijene alata

1. Umesto fumigacije za smirivanje pčela, bolje je NAPRSKATI pčele rastvorom EM PROBIOTIKA ZA PČELE svaki put kada radite na vašem pčelinjaku. Na ovaj način istovremeno postižete dva cilja.
   a. Smirivanje svojih pčela na prirodan način, bez neželjenih efekata.
   b. Širenje dobrih mikroba u vašim košnicama.
Radni rastvor za prskanje treba da bude 5% EM PROBIOTIKA ZA PČELE u vodi (*voda treba da bude bez hlora, a ako koristite vodu sa česme, ostavite je u otvorenoj posudi najmanje 24-48h).

Ako je potrebno, možete slobodno koristiti veći procenat EM-a, jer to ima smisla naročito pri prvom tretmanu kod pojave bolesti. Isprskajte celu košnicu iznutra, prskajući slobodno i po pčelama. Dok prskate po otvorenom leglu, prskajte sa udaljenosti veće od 30 cm i prilagodite prskalicu na najmanje moguće kapljice jer temperatura legla mora biti konstantna.

Najpre dobro naprskati leto, jer je to deo košnice sa najvećim prometom pčela. Ako se bavite stacionarnim pčelarstvom, najbolje je prskati čitav pčelinjak EM PROBIOTIKOM ZA PČELE najmanje dva puta godišnje, jednom na početku i jednom na kraju sezone.

2. Bez obzira koji tip pojila koristite, možete da 2- 3 % EM PROBIOTIKA ZA PČELE stavite u vodu tokom cele sezone. Na ovaj način osiguravate dobar kvalitet vode za svoje pčele.

3. U šećerni sirup ubacite 2,5 % EM PROBIOTIKA ZA PČELE. U slučaju bolesti povećajte na 5 %. Više od 5% EM-a bi moglo promeniti ukus sirupa, a pčele bi mogle prestati da ga uzimaju. EM će pomoći pčelama da prerade šećerni sirup sa manjom potrošnjom energije i poštedeće enzimski sistem pčele. EM se može korisiti u običnom i invertovanom šećernom sirupu.

4. Stavite 2,5 % EM PROIOTIKA ZA PČELE u pogače. * Što se tiče tačaka 3. i 4. molimo vas da održavate temperaturu medijuma ispod 38 ° C (najbolje oko 30) kada se meša sa EM PROBIOTIKOM ZA PČELE. Više temperature mogu značajno da smanje efikasnost EM-a

Proizvod treba čuvati na temperaturi između 2 i 28°C, zaštićen od sunčeve svetlosti. Razblaženi proizvod treba iskoristiti u periodu od 2-3 dana. Sirup i pogače sa EM PROBIOTIKOM ZA PČELE su stabilniji i mogu trajati duže nego bez EM-a..

Stanja i bolesti koje možete sprečiti pomoću EM probiotika za pčele

Krečno leglo
Na osnovu višegodišnjeg iskustva i više postavljenih ogleda možemo reči da se u košnicama koje su tretirane EM probiotikom za pčele ne pojavljuje bolest Krečnog legla. 
U koliko se bolest javi, predlažemo sledeći protokol: Koristite šećerni sirup sa dodatkom 5% EM i vodeni rastvor sa 5% EM (5 tretmana u periodu od 2 nedelje). Stavite 500 ml šećernog sirupa u hranilicu svaka 2-3 dana. Prskajte u isto vreme (kada prvi put prskate, možete koristiti veće koncentracije EM PROBIOTIKA ZA PČELE u zavisnosti od jačine znakova oboljenja). Prvo prskanje treba obaviti prskanjem svakog pojedinog rama, dok se ostala četiri mogu izvesti samo dobrim prskanjem po satonošama. Dodajte 2-3 kašike šećera u rastvor za prskanje.
Nozemoza
Iz našeg iskustva dodavanjem EM PROBIOTIKA ZA PČELE u šećerni sirup, posebno u kasno leto, i konstantnim korišćenjem prskanjem značajno se smanjuje mogućnost pojave Nozemoze. Postoji veza između pojave Nozemoze i obilne upotrebe šećera ishrani. Dodavanjem EM-a u sirup i pogače, ovaj problem se veoma lako drži pod kontrolom. Ako se Nozemoza pojavi u kasnu zimu/ rano proleće, pčele treba pažljivo prskati razređenim sirupom koji sadrži oko 20 % EM PROBIOTIKA ZA PČELE, ali samo tokom toplog sunčanog dana.
Američka i Evropska trulež
legla Iz našeg iskustva EM je veoma efikasan u sprečavanju AFL-a. Imamo više slučajeva ove bolesti koji se javljaju u obližnjim pčelinjacima, ali ne i u onim tretiranim EM-om bez obzira na to što je negde udaljenost između pčelinjaka bila manja od 100 metara. Iskustva iz Argentine pokazuju da posle 3 tretmana košnica zaraženih AFL rastvorom EM-a (svaka 1-2) dana, znaci bolesti nestaju , a AFL se drži pod kontrolom onoliko dugo koliko se EM primenjuje redovno (pri svakoj promeni i radu sa košnicom).
Varoza pčela
Iz našeg iskustva EM PROBIOTIK ZA PČELE je odličan dodatak standardnom tretmanu varoe komercijalnim proizvodima. Nakon dvogodišnjeg perioda, kolonije tretirane EM-om pokazuju od 40-50% smanjenje infestacije Varoom.

Parafinsko ulje

Neizostavni sastojak prilikom dimljenja pčela dimnim topom protiv pčelinje varoe. 

Pakovanja od 0,2L 0,5L 1L

Mravlja kiselina

Uz oksalnu kiselinu najrasprostranjenija kiselina u upotrebi u pčelarstvu za suzbijanje pčelinje varoe. 

Pakovanja od 0,2L 0,5L 1L